Hjemmesiden er under nyudvikling

Den gamle skole i Vallensbæk

LIDT OM DEN GAMLE SKOLE I VALLENSBÆK

På et kommunalbestyrelsesmøde i Vallensbæk i oktober 1968 blev der bevilliget et beløb til asfaltering af en legeplads ved den gamle skole der dengang lå i svinget på Bygaden ved Pilehavegård (Bygaden 47, 49 og 51). Her mener man skolen har ligget i mindst 100 år.

Tidligere sognerådsformand og daværende kommunalbestyrelsesmedlem Hans Sørensen har efterfølgende fortalt om skolens anvendelse.

Skolen var i anvendelse indtil 1955 da den nye Vallensbæk Skole blev taget i brug. Den "gamle skole" blev derefter indrettet til lejligheder, og der er i de tre fløje ikke så få lejemål.Skolen nr 49Den ældste fløj (Bygaden 51), den nordligste, blev i 1902 afløst af den vestlige fløj (Bygaden 49), der med to klasseværelser fungerede i mange år, og hvor Hans Sørensen selv modtog sin børnelærdom. Den gamle fløj blev derefter indrettet til lærerbolig og kommunekontor.

Om dette kommunekontor, der var mindre end en ordentlig stue, fortalte Hans Sørensen, at man under besættelsen havde indmuret en boks, hvor man bl.a. opbevarede rationeringsmærker. En nat havde der været indbrud, på den måde at tyven eller tyvene var gået ind gennem muren fra den nordligste side, men ved siden af boksen, men de fik ikke noget udbytte. Bladene skrev en masse om indbruddet - rationeringsmærker var dengang "godt stof" - og de skrev bl.a. at hvis tyven eller tyvene var gået igennem muren 1 meter længere til højre, så havde de ramt boksen. Kort tid efter var der igen indbrud, og takket være bladenes omtale af det første indbrud, så ramte tyven eller tyvene denne gang boksen og tømte den. For megen avisomtale kan være uheldig, hvilket man nok må sige det var i dette tilfælde.

Skolelæreren eller den tids førstelærer havde jord og kohold. På Brøndbyvej øst for landsbyen lå 13 tdr. land ager der kaldtes skolelodden. Skolelæreren dyrkede denne lod som en del af hans aflønning. Han havde et par køer, og når de skulle flyttes i skoletiden, så måtte undervisningen undværes så længe, men det gik alligevel.
I trediverne var lærerorganisationerne blevet så stærke, at de kunne kræve og få det opfyldt. Derfor blev der vinkelret på skolefløjen bygget en lærerbolig (Bygaden 47), den sydlige fløj. Efter datidens målestok et helt palads, der faktisk rummede lige så mange etagemeter som skolebygningen.

Som oplyst i indledningen er "den gamle skole" i sin helhed nu udlejet, og man må ved besigtigelse erkende, at ejendommene trænger meget til en renovering. Ved at indrette lejligheder i "den gamle skole" har kommunen på den måde skaffet 9-10 familier tag over hovedet, men de udendørs bekvemmeligheder bør også være i orden. Bevillingen til asfaltering af en legeplads blev derfor hilst med glæde og tilfredshed, ikke alene af beboerne i "den gamle skole", men også af skatteyderne, for her går pengene til et godt formål.

25. august 1970 tog Vallensbæk kommunalbestyrelse den drastiske beslutning at nedrive "den gamle skole" i Vallensbæk Landsby som siden skolens nedlæggelse i 1955 var blevet omdannet til lejligheder. Der har ikke været tale om en egentlig husvilde afdeling, men flere af lejlighederne kunne dog udlejes som billige boliger, hvortil boligsøgende blev henvist når de ikke selv var i stand til at skaffe sig en bolig. Beslutningen blev dengang betragtet som mærkværdig, når man tog kommunalbestyrelsens udtalte interesse for at bevare den gamle by i betragtning, ligesom bygningerne efter nogens mening var alt for gode til at nedrive.

Kommunalbestyrelsen var blevet orienteret om, at ejendommene var saneringsmodne, idet lejlighederne ifølge et lægeligt udsagn var usunde og fugtige.

Bygaden 51, den ældste af bygningerne, sikkert mere end 100 år gammel, bør rives ned straks. Det er denne bygning der fra den ældste tid har været anvendt som skole og lærerbolig. Senere blev den omdannet til kommunekontor, men da kontoret flyttede til biblioteksbygningen (Bygaden 27) blev hele ejendommen på ny omdannet til boliger. Bygaden 49 var Vallensbæk skole bygget i 1902. Denne bygning søges rømmet og nedrevet snarest. Den var i anvendelse indtil den nuværende Vallensbæk Skole blev taget i brug i 1955. Derefter blev den omdannet til flere små lejligheder. Bygden 47, den tidligere førstelærerbolig, anbefaler kommunalbestyrelsen også bliver rømmet og nedrevet. I denne bygning er der på 1. sal en stor treværelses lejlighed. I stueetagen ligeledes en treværelses lejlighed og en etværelses. Der er fuld kælder under hele bygningen.

Det blev på kommunalbestyrelsesmødet udtalt, at kommunalbestyrelsen ville medvirke til, at der skaffes erstatningslejligheder til de beboere, der ikke selv vil være i stand til det.

Efterskrift

Bygaden 47 blev aldrig nedrevet og eksisterer den dag i dag, men har nu postadressen Bygaden 49.

VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE FORENING - januar 2009