Vallensbæk Lokalhistoriske Forening

Lidt Historie

Landsbyens navn ses i optegnelser fra 1184 benævnt som Wollensbech. Dette er i 1317 ændret til Vallensbæck.

Vallensbæk Kirke er den ældste bygning og stammer fra 1100 årene.

Under svenskekrigene i 1658-59 blev byen næsten helt raseret.

Mange af gårdene har op gennem historien tilhørt Kongen eller institutioner i København. Gårdene blev drevet af fæstebønder.

1786-88 I forbindelse med landboreformerne sker udskiftningen af jordene. I Vallensbæk i stjerneform ud fra landsbyen. Overgår til selveje.

I 1840 blev der opført en ny skole i Vallensbæk. Den blev afløst af det som i vore dage bliver kaldt "den gamle skole" opført i 1920 på Bygaden 47-49. Vore dages Vallensbæk skole blev indviet i 1955, og den var indtil 1966 kommunens eneste skole. Skolen gennemgår i 2005 en større ombygning og modernisering

1867 Første bibliotek åbner.

1935 Gl. Køge landevej indvies med det løb, som kendes i dag. I midten af 1800 tallet var vejen sydpå forsøgt nedlagt, idet hovedfærdslen gik via Tåstrup.

1972 S-banen får endestation i Vallensbæk.

Minikalender